Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās energoefektivitātes, enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovāciju un konkurētspējas veicināšanas jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt informatīvos pasākumus Rīgā un Latvijas reģionos;
  2. organizēt konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā”;
  3. atjaunot informāciju EM mājaslapas www.em.gov.lv sadaļā “ES fondi”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

38 696

31 696

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

38 696

-7 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-18,1

-

Atlīdzība, euro

-

-

26 500

26 500

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 208

2 208

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

38 696

38 696

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

38 696

38 696

Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014-2020)

-

38 696

38 696