Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi (semināru medijiem organizēšana, informatīvās kampaņas organizēšana, reprezentatīvo materiālu iegāde, Satiksmes ministrijas mājaslapas Investīciju sadaļas satura paplašināšana);
  2. projekta īstenošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

34 528

34 528

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

34 528

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

23 367

23 367

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 947

1 947

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

34 528

34 528

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

34 528

34 528

Projekta “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijas informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem, 2016.-2018.gadā” īstenošana

-

34 528

34 528