Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES fondu administrēšanā iesaistīto LM institūciju un LM kapacitātes palielināšanu, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, lai tiktu paaugstināta sabiedrības informētība par valsts politiku nodarbinātības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” Nr.10.1.2.0/15/TP/009.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

185 154

114 168

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

185 154

-70 986

-114 168

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-38,3

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

24 873

24 873

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1,3

1,3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 594,4

1 594,4

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

185 154

185 154

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

185 154

185 154

Projekta “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” Nr.10.1.2.0/15/TP/009 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānotas 1,3 amata vietas)

-

185 154

185 154