Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā" īstenošana, nodrošinot atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu – Eiropas Savienības fondu publicitātes nodrošināšanu. Projekts tiks īstenots, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu (1 amata vieta) un ar informatīvo un publicitātes pasākumu rīkošanu saistīto izmaksu finansēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

58 200

61 946

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

58 200

3 746

-61 946

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

6,4

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

21 772

21 759

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 814

1 813

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

58 200

58 200

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

58 200

58 200

Palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projekta “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā” īstenošanai

-

58 200

58 200