Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanu Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko mērķu ietvaros, tādejādi veicinot sabiedrības informētību un izpratni par sniegto Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu informatīvie pasākumi – Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par Eiropas Savienības struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana, informatīvās plāksnes izvietošana Kultūras ministrijas kā tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja telpās;
  2. Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumi – semināra organizēšana, bukleta izgatavošana;
  3. projektu īstenošanas nodrošināšana – atlīdzība, kompetences paaugstināšanas izmaksas.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināti ES fondu informatīvie pasākumi

Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par ES struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana (skaits)

-

-

1

1

1

Nodrošināti ES fondu publicitātes pasākumi

Semināri (skaits)

-

-

-

1

-

Kompetences paaugstināšanas pasākumi

Kompetences paaugstināšanas pasākumi (skaits)

-

-

2

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

11 234

11 234

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

11 234

-

-11 234

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

9 850

6 550

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

821

546

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

11 234

11 234

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

11 234

11 234

Palielināti izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)” nodrošināšanai

-

11 234

11 234