Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Valsts kancelejas kā ES fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

stiprināt Valsts kancelejas kapacitāti informācijas un komunikācijas jomā, lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par ES fondiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbildīgās iestādes funkciju ietvaros veicināta sabiedrības informētība un izpratnes līmeņa paaugstināšana par ES fondiem

Uzturēta un aktualizēta ES fondu sadaļas tīmekļa vietne (skaits)

1

1

1

-

-

Komunikāciju risinājumi 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” publicitātes nodrošināšanai (skaits)

2

3

2

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

47 353

63 573

45 955

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 220

-17 618

-45 955

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,3

-27,7

-100

×

Atlīdzība, euro

21 125

23 197

25 269

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 760

1 933

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

63 573

45 955

-17 618

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

63 573

45 955

-17 618

Atbalsts Valsts kancelejas kā ES fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem

63 573

45 955

-17 618