Apakšprogrammas mērķis:

paaugstināt informētību par ES struktūrfondu un KF 2014.-2020. gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī nodrošināt ES fondu izvērtēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā un paaugstināt izvērtēšanas kapacitāti ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus;
  2. nodrošināt ES fondu izvērtēšanu un stiprināt izvērtēšanas kapacitāti;
  3. administrēt un uzraudzīt ES fondu īstenošanu;
  4. atbalstīt e-kohēzijas ieviešanu;
  5. veikt izlases veida iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī virspārbaudes par sadarbības iestādes veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm;
  6. organizēt apmācības, rīkojot seminārus, lai celtu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma apguvēju kompetenci par publiskajiem iepirkumiem;
  7. nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 257 828

3 585 427

3 900 832

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

327 599

315 405

-3 900 832

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,1

8,8

-100,0

-

Atlīdzība, euro

2 190 241

2 383 140

2 216 262

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

92

94

96

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 970

2 113

1 915

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

7 136

-

10 090

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 585 427

3 900 832

315 405

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 585 427

3 900 832

315 405

Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014- 2020)

3 585 427

3 900 832

315 405