Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt sabiedrības informētību un izpratni par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā.

Galvenās aktivitātes:

projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2. kārta” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Informācijas un publicitātes pasākumi sabiedrības informētības un izpratnes veicināšanai par ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā

Uzlabota un uzturēta IZM interneta vietnes Struktūrfondu sadaļa (skaits)

1

1

1

-

-

Integrēta mediju kampaņa  visā Latvijas teritorijā (skaits)

-

1

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

151 957

202 733

100 090

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

50 776

-102 643

-100 090

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33,4

-50,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro

61 010

61 010

61 010

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,5

2,5

2,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 034

2 034

2 034

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

202 733

100 090

-102 643

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

202 733

100 090

-102 643

Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2. kārta” īstenošana

202 733

100 090

 

-102 643