Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai kā ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem transporta un sakaru jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi (semināru medijiem organizēšana, informatīvās kampaņas organizēšana, reprezentatīvo materiālu iegāde, Satiksmes ministrijas mājaslapas Investīciju sadaļas satura paplašināšana);
  2. projekta īstenošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

33 588

72 595

72 595

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39 007

-

-72 595

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

116,1

-

-100,0

×

Atlīdzība, euro

18 123

31 950

31 950

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 510

2 663

2 663

×

×