Apakšprogrammas mērķis:

ESF projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

projekta “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019‑2021)” īstenošana, nodrošinot atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu – ES fondu publicitātes nodrošināšanu. Projekts tiks īstenots, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu (1 amata vieta) un ar informatīvo un publicitātes pasākumu rīkošanu saistīto izmaksu finansēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

54 483

75 181 

73 877

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20 698

-1 304

-73 877

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38,0

-1,7

-100,0

-

Atlīdzība, euro

17 176

25 356

25 092

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 431

1 784

1 941

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

 

1 457

1 798

-

 

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

75 181

73 877

-1 304

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

75 181

73 877

-1 304

Izdevumu izmaiņas ESF projekta “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021)” īstenošanai

75 181

73 877

-1 304