Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrības informētību un izpratni par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Informācijas un publicitātes pasākumi sabiedrības informētības un izpratnes veicināšanai par ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā

Uzlabota un uzturēta IZM interneta vietnes Struktūrfondu sadaļa (skaits)

1

1

1

1

-

Integrēta mediju kampaņa visā Latvijas teritorijā (skaits)

-

1

1

1

-

Izveidots animācijas klipu seriāls ( 10 sērijas) par ES struktūrfondu atbalstu indivīdam izglītības ieguves procesā (skaits)

-

6

4

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

91 107

226 366

202 733

100 090

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

135 259

-23 633

-102 643

-100 090

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

148,5

-10,4

-50,6

-100,0

Atlīdzība, euro

22 712

61 010

61 010

61 010

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

2,5

2,5

2,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 893

2 034

2 034

2 034

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

226 366

202 733

-23 633

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

226 366

202 733

-23 633

Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta” īstenošana.

226 366

202 733

-23 633