Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanu Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu ietvaros, tādējādi veicinot sabiedrības informētību un izpratni par sniegto ES fondu ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. ES fondu informatīvie pasākumi – Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par ES struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana, informatīvās plāksnes izvietošana Kultūras ministrijas kā tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja telpās;
  2. ES fondu publicitātes pasākumi – semināra organizēšana, bukleta izgatavošana;
  3. projektu īstenošanas nodrošināšana – atlīdzība, kompetences paaugstināšanas izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināti ES fondu informatīvie pasākumi

Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par ES struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana (skaits)

1

1

1

-

-

Nodrošināti ES fondu publicitātes pasākumi

Semināri (skaits)

2

2

1

-

-

Komunikācijas kampaņu īstenošana (projekta darbība) (skaits)

-

-

1

-

-

Vizuāli informatīvo materiālu par ES fondu saturu un aktualitātēm izgatavošana (projekta darbība) (skaits)

-

-

2

-

-

Kompetences paaugstināšanas pasākumi

Kompetences paaugstināšanas pasākumi (skaits)

1

1

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

33 458

90 416

96 312

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

56 958

5 896

-96 312

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

170,2

6,5

-100

-

Atlīdzība, euro

23 028

25 885

25 885

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 895

2 157

2 157

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

288

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

90 416

96 312

5 896

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

90 416

96 312

5 896

Izdevumi tehniskajai palīdzībai Kultūras ministrijai ES fondu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai

90 416

96 312

5 896