Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019‑2021)” īstenošana, nodrošinot atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu – Eiropas Savienības fondu publicitātes nodrošināšanu. Projekts tiks īstenots, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu (1 amata vieta) un ar informatīvo un publicitātes pasākumu rīkošanu saistīto izmaksu finansēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

91890

75942

75181

73877

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15948

-761

-1304

-73 877

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-17,4

-1,0

-1,7

-100

Atlīdzība, euro

14808

23489

25356

25092

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1234

1660

1784

1794

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

3574

1457

1194

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

75942

75181

-761

 

Ilgtermiņa saistības

75942

75181

-761

Izdevumu izmaiņas Eiropas Sociālā fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021)" īstenošanai

75942

75181

-761