Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanu Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko mērķu ietvaros, tādejādi veicinot sabiedrības informētību un izpratni par sniegto Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu informatīvie pasākumi – Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par Eiropas Savienības struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana, informatīvās plāksnes izvietošana Kultūras ministrijas kā tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja telpās;
  2. Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumi – semināra organizēšana, bukleta izgatavošana;
  3. projektu īstenošanas nodrošināšana – atlīdzība, kompetences paaugstināšanas izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināti ES fondu informatīvie pasākumi

Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par ES struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana (skaits)

1

1

1

1

0

Nodrošināti ES fondu publicitātes pasākumi

Semināri (skaits)

2

2

2

1

0

Kompetences paaugstināšanas pasākumi

Kompetences paaugstināšanas pasākumi (skaits)

1

1

1

2

0

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

42 187

76 272

90 416

96 312

0

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34 085

14 144

5 896

-96 312

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

80,8

18,5

6,5

-100

Atlīdzība, euro

18 410

25 885

25 885

25 885

0

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,8

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 918

2 157

2 157

2 157

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

76 272

90 416

14 144

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

76 272

90 416

14 144

Izdevumi tehniskajai palīdzībai Kultūras ministrijai ES fondu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai.

76 272

90 416

14 144