Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumus.

Galvenā aktivitāte:

  •  stiprināt Valsts kancelejas kapacitāti informācijas un komunikācijas jomā, lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par ES fondiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbildīgās iestādes funkciju ietvaros veicināta sabiedrības informētība un izpratnes līmeņa paaugstināšana par ES fondiem

Uzturēta un aktualizēta ES fondu sadaļas tīmekļa vietne (skaits)

1

1

1

1

1

Komunikāciju risinājumi 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” publicitātes nodrošināšanai (skaits)

-

-

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 438

12 795

53 127

63 573

40 181

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 357

40 332

10 446

-23 392

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

789,8

315,2

19,7

-36,8

Atlīdzība, euro

962

3 145

23 197

23 197

23 197

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 933

1 933

1 933

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 795

53 127

40 332

 

Ilgtermiņa saistības

12 795

53 127

40 332

Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem

12 795

53 127

40 332