“Dotācijas pašvaldībām” darbības joma:

  • Pašvaldību budžetu stabilas finansiālās bāzes nodrošināšana

“Dotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2023. gadā:

  1. valsts budžeta dotācijas piešķiršana Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei;
  2. valsts budžeta dotācijas piešķiršana par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām.

“Dotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Euro