Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

64.08.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020.gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • LAD nodrošina ES atbalstu – pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu, konkurētspējīgas lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

294070 043

302556 110

314369 897

10945 558

10182 767

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8486 067

11813 787

-303424 339

-762 791

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,9

3,9

-96,5

-7,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

302556 110

314369 897

11813 787

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

302556 110

314369 897

11813 787

Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)

280154 000

302754 000

22600 000

Tirgus veicināšanas programmas

1621 196

847 467

-773 729

Biškopības programmas

387 620

387 620

-

Finansējums intervences iepirkumiem

8173 986

5101 001

-3072 985

Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai

47 000

47 000

-

Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

764 359

821 085

56 726

Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem

7000 000

-

-7000 000

Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu

4407 949

4411 724

3 775