Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumus Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādēm.

Galvenās aktivitātes: Vienotais platības maksājums.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

 

Iestādes, kas pārskata periodā saņēmušas ELGF maksājumus (skaits)

6

-

2

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

22 263

-

7 229

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22 263

7 229

-7 229

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada projektu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

7 229

7 229

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

7 229

7 229

Finansējums vienotā platības maksājuma nodrošināšanai (transferts no Zemkopības ministrijas)

-

7 229

7 229