Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

64.08.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • LAD nodrošina ES atbalstu – pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu, konkurētspējīgas lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

265 008 583

277 011 732

302 556 110

314 181 043

10 893 620

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 003 149

25 544 378

11 624 933

-303 287 423

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,5

9,2

3,8

-96,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

277 011 732

302 556 110

25 544 378

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

277 011 732

302 556 110

25 544 378

Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)

255 292 000

280 154 000

24 862 000

Tirgus veicināšanas programmas

1 000 000

1 621 196

621 196

Biškopības programmas

387 620

387 620

-

Finansējums intervences iepirkumiem

8 101 001

8 173 986

72 985

Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai

47 000

47 000

-

Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

718 634

764 359

45 725

Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem

7 000 000

7 000 000

-

Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu

4 465 477

4 407 949

-57 528