Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020.gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektus:
    • “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Zemgale”” Nr.ELGF/022;
    • “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale”” Nr.ELGF/018.

Apakšprogrammas izpildītāji: VSAC “Zemgale” un VSAC “Latgale”.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 053

-

1 245

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 053

1 245

-1 245

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 245

1 245

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 245

1 245

Projekta “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Zemgale”” Nr.ELGF/022 īstenošana

-

1 245

1 242

Projekta “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale”” Nr.ELGF/018 īstenošana

-

3

3