Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

64.08.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • LAD nodrošina ES atbalstu – pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu, konkurētspējīgas lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

305 699 772

255 265 062

277 011 732

298 631 491

313 440 534

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-50 434 710

21 746 670

21 619 759

14 809 043

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16,5

8,5

7,8

5,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

255 265 062

277 011 732

21 746 670

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

255 265 062

277 011 732

21 746 670

Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)

232 039 401

255 292 000

23 252 599

Tirgus veicināšanas programmas

33 676

1 000 000

966 324

Biškopības programmas

395 785

387 620

-8 165

Atbalsts administratīvajām izmaksām augļu un dārzeņu ražotāju grupām

100 000

-

-100 000

Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju grupām

698 286

-

-698 286

Atbalsts “Skolas piena” programmai

2 960 000

-

-2 960 000

Eksporta kompensācijām piena produktiem

328 106

-

-328 106

Finansējums intervences iepirkumiem

8 101 001

8 101 001

-

Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai

47 000

47 000

-

Atbalsts programmai “Skolu apgāde ar augļiem un dārzeņiem”

2 688 889

-

-2 688 889

Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

872 918

718 634

-154 284

Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem

7 000 000

7 000 000

-

Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu

-

4 465 477

4 465 477