Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • LAD nodrošina ES atbalstu – pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu, konkurētspējīgas lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

218 510 996

262 725 737

255 265 062

277 611 067

290 529 785

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

44 214 741

-7 460 675

22 346 005

12 918 718

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,2

-2,8

8,8

4,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

262 725 737

248 265 062

-7 460 675

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

7 000 000

7 000 000

Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem

-

7 000 000

7 000 000

Ilgtermiņa saistības

262 725 737

248 265 062

-14 460 675

ELGF maksājumiem vienotajam platību maksājumam un pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) un investīciju veicināšanas pasākumiem lauksaimniecībā

248 563 000

232 039 401

 

-16 523 599

Tirgus veicināšanas programmām

286 635

33 676

-252 959

Biškopības programmām

360 978

395 785

34807

Atbalsts administratīvajām izmaksām augļu un dārzeņu ražotāju grupām

200 056

100 000

-100 056

Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju grupām

960 438

698 286

-262 152

Atbalsts “Skolas piena” programmai

2 556 050

2 960 000

403 950

Eksporta kompensācijām piena produktiem

2 758 392

328 106

-2 430 286

Finansējums intervences iepirkumiem

4 101 001

8 101 001

4 000 000

Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai

11 549

47 000

35 451

Atbalsts programmai “Skolu apgāde ar augļiem un dārzeņiem”

2 083 889

2 688 889

605 000

Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

843 749

872 918

29 169