Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • Bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) datu bāzes uzturēšana un informācijas apmaiņa ar Lauku atbalsta dienestu.

Galvenā aktivitāte:

  • Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-.2020.gadam pasākuma “Agrovide un klimats” apakšpasākums "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos".

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

17 390

23 186

9 476

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 796

-13 710

-9 476

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33,3

-59,1

-100,0

-

Atlīdzība, euro

17 390

23 186

9 476

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

725

966

790

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

23 186

9 476

-13 710

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

23 186

9 476

-13 710

Apakšpasākuma “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” ieviešanai

23 186

9 476

-13 710