Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

65.09.00 - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai maksājumus Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādēm.

Galvenās aktivitātes: Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

 

Iestādes, kas pārskata periodā saņēmušas ELFLA maksājumus (skaits)

6

-

2

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 875

-

911

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 875

911

-911

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada projektu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

911

911

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

911

911

Finansējums, lai nodrošinātu maksājumus apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (transferts no Zemkopības ministrijas)

-

911

911