Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

256 444 596

219 441 624

141 506 398

60 326 709

18 974 131

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-37 002 972

-77 935 226

-81 179 689

-41 352 578

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14,4

-35,5

-57,4

-68,5

Atlīdzība, euro

5 057 404

5 396 125

1 126 000

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

234

293

293

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, euro

1 797

1 532

958

×

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 031

9 679

3 226

-

-

Piezīmes.
1 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021-2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.
2 2021.gadā finansējums plānots 4 mēnešiem, jo beidzas plānošanas periods budžeta apakšprogrammai 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.