Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

240 935 605

141 506 398

202 908 466

158 599 718

111 466 936

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 -99 429 207

61 402 068

-44 308 748

-47 132 782

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-41,3

43,4

-21,8

-29,7

Atlīdzība, euro

4 938 716

1 126 000

5 090 096

5 090 096

5 090 096

Vidējais amata vietu skaits gadā1

234

293

291

291

291

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro2

1 757

958

1 455

1 455

1 455

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 516

3 226

8 305

8 305

8 305

Piezīmes.

1 No 2022. gada 2 amata vietas tiks finansētas no apakšprogrammu 66.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)”.

2 2021.gadā finansējums plānots 4 mēnešiem, jo beidzas plānošanas periods apakšprogrammai 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.