Apakšprogrammas mērķis:

  • Bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) datu bāzes uzturēšana un informācijas apmaiņa ar Lauku atbalsta dienestu.

Galvenās aktivitātes:

  • Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-.2020.gadam pasākuma “Agrovide un klimats” apakšpasākums "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos".

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

23 186

9 476

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

23 186

-13 710

-9 476

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-59,1

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

23 186

9 476

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

966

790

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

23 186

23 186

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

23 186

23 186

Apakšpasākuma "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" ieviešanai

-

23 186

23 186