Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD, VMD.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 748 104

14 080 213

14 105 819

13 839 984

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 332 109

25 606

-265 835

-13 839 984

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,9

0,2

-1,9

-100,0

Atlīdzība, euro

4 301 603

6 002 421

6 002 421

5 697 845

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

302

314

312

292

268

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 184

1 590

1 600

1 622

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 791

11 420

13 244

13 244

-

1 Saskaņā ar ELFLA Tehniskā palīdzības komisijas protokolu 2 amata vietas uz 2017.gadu plānots samazināt. 2019.gadā ieplānots amata vietu skaits - par tām nepieciešamo finansējumu no ELFLA Tehniskās palīdzības 2019.gadā tiks pieņemts lēmums nākamajos gados, ņemot vērā iepriekšējo gadu finanšu apguvi un nepieciešamo štata vienību skaitu, kas var tikt precizēts

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 080 213

14 105 819

25 606

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

14 080 213

14 105 819

25 606

Tehniskā palīdzība ZM

7 444 173

7 509 779

65 606

Tehniskā palīdzība LAAD

5 756 940

5 756 940

-

Tehniskā palīdzība VAAD

574 524

534 524

-40 000

Tehniskā palīdzība VMD

304 576

304 576

-