Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

13 775 637

15 000 000

16 000 000

16 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 775 637

1 224 363

1 000 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

8,9

6,7

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 775 637

15 000 000

1 224 363

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

13 775 637

15 000 000

1 224 363

LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos

13 775 637

15 000 000

1 224 363