Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda prioritātes “Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu” projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”;

 

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 329 543

695 825

366 803

631 033

287 015

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-633 718

-329 022

264 230

-344 018

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-47,7

-47,3

72,0

-54,5

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

695 825

366 803

-329 022

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

695 825

366 803

-329 022

Projekta “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” ieviešanai

621 899

366 803

-255 096

Projekta “Zvejas kontroles personāla apmācība un aprīkojuma iegāde” ieviešanai

72 766

-

-72 766

Projekta “Zvejas kontroles aprīkojuma un inspektoru kvalifikācijas pilnveidošana” ieviešanai

1 160

-

-1 160