Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda prioritātes “Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu” projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”;
  2. īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 36.01 pasākuma "Kontrole un izpilde" projektus.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

251 433

36 656

695 825

351 666

610 844

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-214 777

659 169

-344 159

259 178

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-85,4

1798,3

-49,5

73,7

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

36 656

695 825

659 169

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

36 656

695 825

659 169

Projekta “Zvejas kontroles uzlabošana” ieviešanai

36 656

-

-36 656

Projekta "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā" ieviešanai

-

621 899

621 899

Projekta "Zvejas kontroles personāla apmācība un aprīkojuma iegāde" ieviešanai

-

72 766

72 766

Projekta "Zvejas kontroles aprīkojuma un inspektoru kvalifikācijas pilnveidošana" ieviešanai

-

1160

1 160