Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 024 357

21 175 852

28 074 238

25 483 887

26 971 657

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 151495

6 898 386

-2 590 351

1 487 770

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24,4

32,6

-9,2

5,8

Atlīdzība, euro

715 652

650 619

697 531

697 531

697 531

Vidējais amata vietu skaits gadā

29

31

31

31

31

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 979

1 694

1 875

1 875

1 875

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

26 995

20 424

-

-

-

 

66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 577 089

17 513 597

24 347 208

21 754 917

23 240 747

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 936 508

6 833 611

-2 592 291

1 485 830

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

214,0

39,0

-10,6

6,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

17 513 597

24 347 208

6 833 611

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

17 513 597

24 347 208

6 833 611

Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

2 000 000

2 158 870

158 870

Galīga zvejas darbību pārtraukšana

1 500 000

-

-1 500 000

Atbalsta saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai

-

250 000

250 000

Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas

1 400 000

6 000 000

4 600 000

Inovācijas

-

127 652

127 652

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

3 500 000

5 000 000

1 500 000

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

1 700 000

900 000

-800 000

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi

-

150 000

150 000

Kontrole un izpilde

600 000

585 136

-14 864

Datu vākšana

650 000

800 000

150 000

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana

3 000 000

3 400 000

400 000

Uzglabāšanas atbalsts

293 597

293 597

-

Ražošanas un tirdzniecības plāni

370 000

370 000

-

Tirdzniecības pasākumi

-

1 000 000

1 000 000

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

2 500 000

3 311 953

811 953

 

66.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt EJZF 2014.–2020. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana Rīcības programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 816 639

1 862 024

1 827 030

1 828 970

1 830 910

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

45 385

-34 994

1 940

1 940

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,5

-1,9

0,1

0,1

Atlīdzība, euro

715 652

650 619

697 531

697 531

697 531

Vidējais amata vietu skaits gadā

29

31

31

31

31

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 979

1 694

1 875

1 875

1 875

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

26 995

20 424

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 862 024

1 827 030

-34 994

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 862 024

1 827 030

-34 994

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - ZM

1 403 256

1 319 402

-83 854

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - LAD

458 768

507 628

48 860

 

66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014.–2020. gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.

Galvenās aktivitātes:

  • pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 284 216

1 500 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

215 784

400 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,8

26,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 500 000

1 900 000

400 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 500 000

1 900 000

400 000

LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu

1 500 000

1 900 000

400 000