Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

22 274 299

39 006 207

31 902 678

26 312 418

12 200 505

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 731 908

-7 103 529

-5 590 260

-14 111 913

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

75,1

-18,2

-17,5

-53,6

Atlīdzība, euro

710 283

1 107 031

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

27

31

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 192

2 976

×

×

×

Piezīmes.

1 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021-2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.