Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.

Galvenās aktivitātes:

īstenot EJZF prioritātes “Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu” projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

684 751

366 803

631 033

287 015

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-317 948

264 230

-344 018

-287 015

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-46,4

72,0

-54,5

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

366 803

631 033

264 230

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

366 803

631 033

264 230

Projekta “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” ieviešanai

366 803

631 033

264 230