Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību, kā arī sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda prioritātes “Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu” projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”;
  2. īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma “Kontrole un izpilde” projektu “Zvejas kontroles un personāla kvalifikācijas pilnveidošana”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

431 321

631 033

336 829

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

199 712

-294 204

-336 829

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46,3

-46,6

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

631 033

336 829

-294 204

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

631 033

336 829

-294 204

Izdevumi projekta “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” ieviešanai

631 033

287 846

-343 187

Izdevumi projekta “Zvejas kontroles un personāla kvalifikācijas pilnveidošana” ieviešanai

-

48 983

48 983