Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 845 231

3 041 000

17 513 597

16 913 597

2 063 597

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 195 769

14 472 597

-600 000

-14 850 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

64,8

475,9

-3,4

-87,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 041 000

17 513 597

14 472 597

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 041 000

17 513 597

14 472 597

Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

-

2 000 000

2 000 000

Galīga zvejas darbību pārtraukšana

-

1 500 000

1 500 000

Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas

-

1 400 000

1 400 000

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

-

3 500 000

3 500 000

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

1 700 000

1 700 000

-

Kontrole un izpilde

-

600 000

600 000

Kopīgas rīcības pasākumi zivsaimniecības uzņēmumu efektīvai attīstībai

415 000

-

-415 000

Datu vākšana

571 000

650 000

79 000

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana

-

3 000 000

3 000 000

Uzglabāšanas atbalsts

295 000

293 597

-1 403

Ražošanas un tirdzniecības plāni

60 000

370 000

310 000

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

-

2 500 000

2 500 000