Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Zivsaimniecības fonda un EJZF pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. izsekojamības procesa un papildinājumu izstrāde un integrēšana LZIKIS;
  2. elektroniskās ziņošanas sistēma (turpmāk – ERS) un tās programmatūras uzlabojumu izstrāde.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

300 231

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

300 231

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

300 231

300 231

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

300 231

300 231

Izsekojamības procesa un papildinājumu izstrāde un integrēšana LZIKIS un ERS un tās programmatūras uzlabojumu izstrāde

-

300 231

300 231