Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt EJZF 2014.–2020.gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana Rīcības programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 281 867

1 860 085

1 862 024

1 788 764

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

578 218

1 939

-73 260

-1 788 764

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

45,1

0,1

-3,9

-100,0

Atlīdzība, euro

329 842

650 619

650 619

650 619

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

29

29

31

31

31

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 988

1 870

1 681

1 681

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 101

-

25 212

25 212

-

1 2019.gadā ieplānots amata vietu skaits - par tām nepieciešamo finansējumu no EJZF Tehniskās palīdzības 2019.gadā tiks pieņemts lēmums nākamajos gados, ņemot vērā iepriekšējo gadu finanšu apguvi un nepieciešamo štata vienību skaitu, kas var tikt precizēts

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 860 085

1 862 024

1 939

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 860 085

1 862 024

1 939

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - ZM

1 401 317

1 403 256

1 939

Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - LAD

458 768

458 768

-