Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014.–2020. gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.

Galvenās aktivitātes:

  • pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

2 275 085

1 500 000

1 400 000

1 400 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 275 085

-775 085

-100 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-34,1

-6,7

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 275 085

1 500 000

-775 085

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 275 085

1 500 000

-775 085

LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu

2 275 085

1 500 000

-775 085