Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot projektus un pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm Eiropas Savienības politiku ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt viegli pieejamu, vienotu un integrētu informatīvo un konsultatīvo atbalstu Latvijas uzņēmējiem, lai sekmētu to konkurētspēju un attīstību Eiropas Savienības vienotajā tirgū un ārpus tā;
  2. nodrošināt patērētāju informēšanu par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un patērētāju tiesībām.

Programmas izpildītāji: Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1270030

1713482

1524976

1504646

1504646

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

443452

-188506

-20330

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,9

-11,0

-1,3

-

Atlīdzība, euro

900292

885102

896495

893695

893695

Vidējais amata vietu skaits gadā

37

35

36

36

36

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1989

2084

2005

1999

1999

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17326

10000

30272

30272

30272

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1713482

1524976

-188 506

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1713482

1524976

-188 506

Programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” projekti

788252

708485

-79767

Konkurētspējas un inovāciju programmas projekts „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls”

645525

545525

-100000

Projekts „Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība”

163278

163278

-

Projekts „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)”

66236

58000

-8236

Projekts „Saskaņotā darbība atjaunojamo resursu direktīvas ieviešanai”

17500

-

-17500

Projekts „Ceturtā saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas 2010/31/ES ieviešanai”(Inteliģenta enerģija Eiropai)

6500

-

-6500

Projekts „Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)”

12000

12000

-

Projekts “Piektā saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas 2010/31/ES ieviešanai (Inteliģenta enerģija Eiropai)”

14191

8330

-5861

Projekts “Energoefektivitātei atbilstoši produkti 3 (EEPLIANT3)”

-

29358

29358