Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Centrālajai statistikas pārvaldei saskaņā ar Starpresoru vieno&scaron"margin-left:47px; text-align:left">Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 500

-

2 500

2 500

2 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-2 500

2 500

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-

-

Atlīdzība, euro1

2 500

-

2 500

2 500

2 500

Piezīmes.

Atlīdzība (nosakot noslodzi uz projeku un attiecīgi mēnešalgu) tiek izmaksāta Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem, kas iesaistīti EK iniciatīvas projekta Nr.CEKI/VM/003 izpildē, apakšprogrammā neplānojot atsevišķas amata vietas.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 500

2 500

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

2 500

2 500

Eiropas Kopienas iniciatīvas projekta CEKI/VM/003 “Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm” īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Ekonomikas ministrijas

-

2 500

2 500