Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu finansējumu

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības par Eiropas Kopienas iniciatīvu projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

99 511

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

99 511

-99 511

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

99 511

99 511

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

99 511

99 511

Projekta “Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā (BUILD UP Skills FORCE)” atmaksu veikšanai

-

94 126

94 126

Projekta "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē un dzesēšanā - stratēģiskas pieejas attīstība (RES H/C SPREAD)"

-

5 385

5 385