Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektiem.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par projektu „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

49 540

51 364

-

51 364

51 364

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 824

-51 364

51 364

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,7

-100,0

100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

51 364

-

-51 364

 

Ilgtermiņa saistības

51 364

-

-51 364

Atmaksa valsts pamatbudžetā par projektu “Eiropas izcilākie tūristu galamērķi”

51 364

-

-51 364