Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenotajiem Eiropas Kopienas iniciatīvu projektiem.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu “Eiropas Biznesa atbalsta tīkls”,.

Apakšprogrammas izpildītāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

54 892

-

40 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-54 892

40 000

-40 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

40 000

40 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

40 000

40 000

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu “Eiropas Biznesa atbalsta tīkls”

-

40 000

40 000