Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

175 777

750 390

300 000

300 000

300 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

574 613

-450 390

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

326,9

-60,0

0

0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

750390

300 000

-450390

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

750390

300 000

-450390

Izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

300 000

300 000

-

Izdevumu samazinājums projekta “Robežu pārvaldības Centrālāzijā 9.posms (BOMCA 9)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

450 390

-

-450390