Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019.gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 258 734

300 000

750 390

300 000

300 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-958 734

450 390

-450 390

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-76,2

150,1

-60,0

0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

300 000

750 390

450 390

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

300 000

750 390

450 390

Izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

300 000

300 000

-

Izdevumi projekta “Robežu pārvaldības Centrālāzijā 9.posms (BOMCA 9)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

450 390

450 390