Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

174 137

437 398

300 000

750 390

300 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

263 261

-137 398

450 390

-450 390

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

151,2

-31,4

150,1

-60,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

437 398

300 000

-137 398

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

437 398

300 000

-137 398

Samazināti izdevumi projekta “Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

10 649

-

-10 649

Samazināti izdevumi projekta “Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieka punkta darbības nodrošināšana Krievijas Federācijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

46 214

-

-46 214

Samazināti izdevumi projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

63 035

-

-63 035

Samazināti izdevumi projekta “Eiropa Savienības civilās aizsardzības moduļu, tehniskās palīdzības atbalsta vienību un civilās aizsardzības komandu mācības Latvijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

17 500

-

-17 500

Izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

300 000

300 000

-