Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

74 131

996 562

437 398

300 000

750 390

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

922 431

-559 164

-137 398

450 390

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1244,3

-56,1

-31,4

150,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

996 562

437 398

-559 164

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

996 562

437 398

-559 164

Samazināti izdevumi projekta “Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēšanai” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

322

-

-322

Samazināti izdevumi projekta “Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, ar to radīto kaitējumu un izmeklēšanā izlietoto resursu daudzumu” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

46 637

-

-46 637

Samazināti izdevumi projekta “Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide Latvijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

734 340

-

-734 340

Samazināti izdevumi projekta “Baltijas valstu informācijas apmaiņas pārnesums (BSIEG)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

135 689

-

-135 689

Samazināti izdevumi projekta “Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieka punkta turpmākā attīstība Gruzijā un Baltkrievijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

79 574

-

-79 574

Palielināti izdevumi projekta “Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

10 649

10 649

Palielināti izdevumi projekta “Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieka punkta darbības nodrošināšana Krievijas Federācijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

46 214

46 214

Palielināti izdevumi projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

63 035

63 035

Palielināti izdevumi pasākuma “Eiropa Savienības civilās aizsardzības moduļu, tehniskās palīdzības atbalsta vienību un civilās aizsardzības komandu mācības Latvijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

17 500

17 500

Palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

300 000

300 000