Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

299 700

300 000

300 000

300 000

300 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

300

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

-

-

-