Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot projektus un pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm Eiropas Savienības politiku ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt viegli pieejamu, vienotu un integrētu informatīvo un konsultatīvo atbalstu Latvijas uzņēmējiem, lai sekmētu to konkurētspēju un attīstību Eiropas Savienības vienotajā tirgū un  ārpus tā;
  2. nodrošināt patērētāju informēšanu par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un patērētāju tiesībām.

Programmas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju informēšanas centrs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 617 845

1 238 273

1 713 482

1 490 054

1 463 224

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-379 572

475 209

-223 428

-26 830

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-23,5

38,4

-13,0

-1,8

Atlīdzība, euro

886 803

882 302

885 102

879 102

876 302

Vidējais amata vietu skaits gadā

36

37

35

35

35

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 998

1 834

2 084

2 021

2 014

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 766

68 127

10 000

30 272

30 272

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 238 273

1 713 482

475 209

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 238 273

1 713 482

475 209

Programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” projekti

708 485

788 252

79 767

Konkurētspējas un inovāciju programmas projekts „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls”

284 574

645 525

360 951

Projekts „Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība”

163 278

163 278

-

Projekts „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)”

45 936

66 236

20 300

Projekts „Saskaņotā darbība atjaunojamo resursu direktīvas ieviešanai”

17 500

17 500

-

Projekts „Ceturtā saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas 2010/31/ES ieviešanai”(Inteliģenta enerģija Eiropai)

6 500

6 500

-

Projekts „Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)”

12 000

12 000

-

Projekts “Piektā saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas 2010/31/ES ieviešanai (Inteliģenta enerģija Eiropai)”

-

14 191

14 191